You are currently viewing TẬN HƯỞNG TRUNG THU, SĂN THƯỞNG $3999

TẬN HƯỞNG TRUNG THU, SĂN THƯỞNG $3999

Dù chơi Slot hay Casino, đều có thể nhận thưởng lên đến $3999/ 91 Triệu 977k VND, duy nhất Trung Thu tại HappyLuke.

KHUYẾN MÃI

Duy nhất từ ngày 2-11/9/2022, HappyLuke tặng lên đến $3999/ 91 Triệu 977k VND khi tham gia chơi tại cà Slot và Live Casino. 

Tưng bừng trung thu, rước quà hết ý! 

Bảng giải thưởng như sau:

USD
SLOT
TỔNG DOANH THU CƯỢC (Từ 02-11/09) TIỀN THƯỞNG KHOÁ TẠI SLOT
299 – 998 9 FS in Moon Rabbit 
999 – 9,998 39 FS in Moon Rabbit 
9,999 – 99,998 39 USD
99,999 – 999,998 399 USD
999,999 and above 3999 USD
LIVE CASINO 
TỔNG DOANH THU CƯỢC (Từ 02-11/09)  TIỀN THƯỞNG KHOÁ TẠI LIVE CASINO
9,999 – 99,998 39 USD
99,999 – 999,998 399 USD
999,999 trở lên3999 USD
VND
SLOT
TỔNG DOANH THU CƯỢC (Từ 02-11/09) TIỀN THƯỞNG KHOÁ TẠI SLOT
6,877,000 – 22,954,0009 vòng quay tại Moon Rabbit 
22,977,000 – 229,954,00039 vòng quay tại Moon Rabbit 
229,977,000 – 2,299,954,000897,000
2,299,977,000 – 22,999,954,0009,177,000
22,999,977,000 trở lên91,977,000
LIVE CASINO 
TỔNG DOANH THU CƯỢC (Từ 02-11/09)  TIỀN THƯỞNG KHOÁ TẠI LIVE CASINO
229,977,000 – 2,299,954,000897,000
2,299,977,000 – 22,999,954,0009,177,000
22,999,977,000 trở lên91,977,000

REVIEW TAKE 5 SLOT TẠI HAPPYLUKE

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN:

1. Thời gian: Từ 00:00 ngày 02/09 đến 23:59 11/09/2022 (GMT+7).

2. Đối tượng: Người chơi thưởng đã hoàn thành gói chào mừng và VIPs.

3. Chỉ những doanh thu cược tiền mặt, trong các game SLOT hoặc LIVE CASINO, trong thời gian khuyến mãi, mới hợp lệ được xét thưởng. 

4. Người thắng cuộc sẽ được thông báo qua SMS / Email và tiền thưởng sẽ được cập nhật  trước 18:00 thứ 2 ngày 12/09/2022. 

5. Trò chơi đủ điều kiện: Tất cả trò chơi SLOT hoặc tất cả trò chơi LIVE CASINO. 

6. Một người chơi có thể được xét thưởng cho cả 2 mục SLOT và LIVE CASINO. Doanh thu cược tại SLOT không thể tính xét thưởng cho LIVE CASINO và ngược lại. 

7. Yêu cầu của tiền thưởng:

– Người chơi thường: Tiền thưởng được áp dụng tại Slot với yêu cầu cược lại là 40 lần trong 7 ngày. Sau khi hoàn thành doanh thu cược yêu cầu, người chơi có thể quy đổi sang tiền mặt tối đa gấp 10 lần số tiền thưởng được nhận ban đầu. 

– VIP: Tiền thưởng được áp dụng tại Slot với yêu cầu cược lại là 30 lần trong 7 ngày. Sau khi hoàn thành doanh thu cược yêu cầu, người chơi có thể quy đổi sang tiền mặt tối đa gấp 10 lần số tiền thưởng được nhận ban đầu. 

8. Tất cả cược hòa, cược hủy, cược được thực hiện cho cả hai kết quả sẽ không được tính vào tính toán cho bất kỳ yêu cầu đặt cược và chuyển nhượng nào

9. Khuyến mãi trang web chỉ áp dụng cho những người chơi giỏi có tài khoản duy nhất. Những người chơi được xác định là Gửi tiền gian lận, Nhiều liên kết, Chơi không thường xuyên, Thợ săn tiền thưởng và Rút tiền Giữ lại sẽ không đủ tư cách nhận bất kỳ khuyến mãi nào. Do đó, tiền thưởng có được bởi các tài khoản trùng lặp sẽ bị mất.

10. HappyLuke có quyền sửa đổi, hủy bỏ, từ chối hoặc lấy lại bất kỳ chương trình khuyến mãi nào theo quyết định riêng của mình và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng.

11. Điều khoản và Điều kiện Chung của HappyLuke được áp dụng.

Leave a Reply